Öppna mobilmenyn

Stöd för vuxna

 • Missbruk och beroende

  Om du använder alkohol, droger eller spel på ett sätt som påverkar ditt liv negativt, kan du få stöd och behandling.

 • Våld och brott

  Om du är utsatt för våld och brott kan du få stöd och hjälp. Du kan också få stöd för att sluta använda våld.

 • Psykisk ohälsa

  Hos oss kan du med långvarig psykisk ohälsa få stöd i din återhämtning för att få din vardag att fungera.

 • Individanpassat stöd till arbete för dig med psykisk funktionsnedsättning, IPS

  Individanpassat stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning för att komma i arbete eller studier. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS.

 • Sysselsättning

  Sysselsättningen finns för dig som är över 18 år och som har en psykisk funktionsnedsättning och/eller har en beroendeproblematik.

 • Personligt ombud

  Vi arbetar med att stödja dig med långvarig psykisk ohälsa som gör att du har svårt att söka den hjälp som du behöver och har rätt till.

 • Hemlöshet

  Om du saknar boende eller riskerar att bli vräkt, kan vi på socialtjänsten ge dig råd och stöd.

Anmäla oro för vuxen över 18 år

Som privatperson och/eller i din yrkesroll har du möjlighet att göra en orosanmälan i vår e-tjänst.

Stöd för dig som är anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.