Öppna mobilmenyn

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv, att umgås med andra och att arbeta, studera eller delta i aktiviteter. Hos oss kan du med långvarig psykisk ohälsa få stöd i din återhämtning för att få din vardag att fungera.

Ett självständigt liv

Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Alla stödinsatser är frivilliga och planeras utifrån dina individuella mål och behov. Du kan till exempel behöva stöd för att planera din vardag och ekonomi, hantera dina kontakter med myndigheter och sjukvård, sköta hemmet, ha en sysselsättning eller aktiv fritid.

Din delaktighet och ditt inflytande är viktigt för oss. Stödet kan stärka din egen förmåga så att du kan återta kontrollen över din vardag och ditt liv.

För att du ska få bästa möjliga stöd samverkar vi gärna med dina anhöriga, andra myndigheter eller sjukvårdskontakter, alltid tillsammans med dig.

Du kan få stöd av oss om

  • du är över 18 år
  • har stora svårigheter att klara av din vardag till följd av psykisk ohälsa
  • svårigheterna har funnits en längre tid eller förväntas vara kvar en längre tid
  • du bor i Botkyrka kommun

Orosanmälan

Du kan även höra av dig till oss om du är orolig för någon annan. Det kallas för att göra en orosanmälan. Du ska i första hand ta kontakt med socialtjänstens Mottag vuxen. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Om du vill vara anonym, är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller några andra personuppgifter.

Vi tar emot de uppgifter du ger oss och försöker komma i kontakt med den du är orolig för, så att vi kan göra en bedömning och erbjuda stöd.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Socialtjänsten ansvarar för kommunens insatser för personer med ADHD.

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00
Tel. för dig med ärenden gällande beroende/missbruk eller psykisk ohälsa: 0725-730720

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan