Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Medborgartjänst - för ansökan om stöd och omsorg

Medborgartjänst är en e-tjänst du kan använda för att ansöka om stöd och omsorg. Du som blivit beviljad stöd kan också använda tjänsten för att hålla kontakt med utföraren av stödet.

Om du vill ansöka om stöd och omsorg kan du välja mellan att ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt. Medborgartjänsten är ett digitalt komplement för att ansöka om stöd och omsorg.

För att kunna ansöka åt ditt barn eller din huvudman behöver du först bli registrerad som ombud. Ansvarig handläggare eller Botkyrka kommuns medborgarcenter kan hjälpa dig med det.

 • Du kan använda Medborgartjänsten på både dator, surfplatta och mobiltelefon.
 • För att använda Medborgartjänsten när du vill ansöka om stöd behöver du ett bank-ID.
 • Ta del av instruktionsfilmen innan du börjar använda Medborgartjänsten.

Läs mer om ansökningsprocessen för äldreomsorg

Läs mer om ansökningsprocessen för stöd vid funktionsnedsättning

För dig som vill ansöka om stöd
eller redan har stöd

När du ansöker om stöd

Du som vill ansöka om stöd och omsorg kan med hjälp av Medborgartjänsten

 • registrera din ansökan,
 • följa din ansökan,
 • hålla kontakt med handläggaren som utreder din ansökan,
 • se handläggarens beslut

Ansökan med stöd av närstående

Om du vill kan du ge möjlighet åt en närstående att hjälpa dig med din ansökan och få tillgång till dina uppgifter i e-tjänsten. Då behöver du först lämna ditt samtycke. Du kan lämna ditt samtycke

 • digitalt, genom att klicka på länken Samtycke till inloggning för närstående,
 • skriftligt, genom att skriva ut och fylla i blanketten Samtycke till inloggning för närstående

Ansöka som vårdnadshavare eller förvaltare/god man

Om du är vårdnadshavare eller förvaltare/god man behöver du först registreras som ombud innan du kan ansöka åt ditt barn/huvudman. För att registreras som ombud kontaktar du ansvarig handläggare eller Botkyrka kommuns medborgarcenter för vidare hjälp.

När du blivit beviljad stöd

Du som blivit beviljad stöd kan med hjälp av Medborgartjänsten

 • hålla kontakt med utföraren av ditt stöd,
 • se och underteckna din genomförandeplan

Om du har hemtjänst eller boendestöd kan du se dagens inplanerade besök i Medborgartjänsten; vem som kommer, ungefär vilken tid besöket sker och vilken form av hjälp du får vid besöket.

Du som har blivit beviljad hemtjänst kan också använda Medborgartjänsten för att lämna önskemål om vilken utförare av hemtjänst du vill ha.

Om du redan har hemtjänst sedan tidigare kan du använda Medborgartjänsten för att lämna önskemål om att byta till en annan hemtjänsutförare.

Senast uppdaterad:

Ansök om stöd

Du kan ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt. Du behöver inte ansöka om en specifik form av stöd. Handläggaren tar tillsammans med dig reda på vilka behov du har och hur du bäst kan få stöd av Botkyrkas vård och omsorg.

Senast uppdaterad: