Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mobila teamet

För att din vardag ska fungera bra kan Mobila teamet hjälpa dig med det som du behöver extra stöd kring.

Första mötet

Hjälpen du får av Mobila teamet utgår från det beslut om boendestöd som du har fått från din biståndshandläggare. När vi tagit emot beslutet om boendestöd från Myndighet kontaktar vi dig för att boka in ett första möte. Innan stödet sätter igång får du träffa två personer från Mobila teamet. Vid mötet kan du berätta om hur du vill att hjälpen ska fungera, hur du vill bli bemött och vad som är viktigt för dig. Då kan du också tala om för oss vilka tider eller dagar som det inte passar att vi kommer till dig. Vid det första mötet får du också veta mer om hur Mobila teamet arbetar.

Stödet är ett samarbete mellan dig och oss. Det betyder att vi ger hjälpen tillsammans med dig, men inte åt dig. Alla som jobbar i mobila teamet har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte lämnar ut några uppgifter om dig till dina vänner, närstående eller någon annan om du inte sagt att du vill det.

Mål för ditt stöd

Målet med stödet är att du ska kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Efter en tid för vi tillsammans en plan över stödet, en genomförandeplan. Genomförandeplanen är din plan över hur och när du vill få hjälp. I planen kan du sätta upp mål, till exempel om saker du vill prova på eller saker du vill bli bättre på att klara själv. Planen är också en överenskommelse mellan oss om hur stödet ska fungera utifrån ditt beslut. Du kan ändra i planen när du vill. Om du vill kan du ha med någon annan, till exempel godman eller anhörig när vi skriver planen.

Stödperson har ett extra ansvar

För din trygghet får du en särskild stödperson från Mobila teamet. Stödpersonen har extra ansvar för att du är nöjd med stödet och att det fungerar. Det är tillsammans med din stödperson som genomförandeplanen upprättas och följs upp. Du har möjlighet att byta till en annan stödperson om du vill.

Om du inte längre behöver stöd

När du tackat ja till boendestöd innebär det att du tackat ja till att ta emot stöd av oss i mobila teamet. Om du inte vill eller behöver ha stöd längre, kan vi stötta dig i att kontakta din LSS-handläggare som ser över om det är någon annan typ stöd du behöver ha.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss på Mobila teamet

Om du bor i norra Botkyrka (Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja, Slagsta)
076-131 47 09

Om du bor i södra Botkyrka (Tullinge, Tumba, Vårsta, Grödinge)
076-115 00 58

E-post: mobilateamet@botkyrka.se

Enhetschef, mobila teamet norra

Anna Persson

Anna Persson

E-post: anna.persson@botkyrka.se

Telefonnummer: 070 208 81 93

Enhetschef, mobila teamet södra

Marina Palm

Marina Palm

E-post: marina.palm@botkyrka.se

Telefonnummer: 070 886 56 97

Senast uppdaterad: