Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • E-tjänsterna kommer inte vara tillgängliga torsdag kl 07.00-12.00

    Vi kommer under morgonen och förmiddagen 8 december att genomföra ett större underhållsarbete på Botkyrka.se. Under tiden kommer det inte gå att logga in på våra e-tjänster. Mer information.

Rehabenheten

Rehabenheten hjälper dig som brukare att klara vardagsmiljön och att utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Om oss

På Rehabenheten arbetar åtta arbetsterapeuter och åtta fysioterapeuter (sjukgymnaster) inom äldreomsorg och LSS. Vi ansvarar för insatser inom flera av kommunens verksamheter såsom äldreboenden, dagliga verksamheter, gruppboenden och dagverksamheter.

  • Arbetsterapeuterna undersöker och anpassar din vardagsmiljö och provar ut, justerar och förskriver olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vi uppmuntrar och stödjer dig att utveckla din fysiska, kognitiva och sociala förmågor samt i att vara aktiva och delaktig i din vardag.

  • Fysioterapeuterna stödjer din förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda din kropp på ett optimalt sätt. Vi instruerar i vardagsträning för bibehållen rörelseförmåga samt hjälper till med individuellt anpassad träning efter skada. Vi provar också ut och anpassar gång- och förflyttningshjälpmedel tillsammans med dig.

Vi jobbar tillsammans

Både arbetsterapeuter som fysioterapeuter arbetar oftast i team med andra yrkesgrupper som sjuksköterskor och verksamheternas personalgrupper för att ge dig som brukare bäst möjlig­heter att utveckla och bibehålla dina förmågor.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Enhetschef
Anneli Hedlund
076- 115 00 54

Verksamhetschef
Anders Olsson

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: