Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Digitala grupper via andra aktörer

Anhörigcirkel för dig som är förälder till ett vuxet hemmaboende barn utanför jobb och studier

Plats: digitalt, plattform Teams
Anmälan: anna.jepsen@stockholm.se

Under träffarna blandas teori och diskussion. Vi kommer att ta upp teman som lågaffektivt bemötande och kommunikation, känslor och känsloreglering och mycket mer. Inspirerat av MI (MotivationalInterviewing), Lågaffektivt bemötande och Associationsinlärning.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen på 08 508 06509 eller Julia Svahn, anhörigstrateg, 08 706 6867, e-post: julia.svahn@sundbyberg.se

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andra?

Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Gruppen träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Anmäl dig till maria.blad@anhoriga.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Anmäl dig till ett digitalt nyhetsbrev på SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa så får du länkar för anmälan till de olika föreläsningarna.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: