Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

ACT-grupp för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom eller funktionedsättning (LSS)

Under sju tillfällen träffas vi för att tala om och praktisera ACT som står för Acceptance and Comittment Training. ACT är en vetenskapligt baserad metod som givit goda resultat vid stressproblematik. Metodiken bygger på kunskap i kombination med praktik och vi har ett nytt tema varje gång.

Fokus ligger på att öka den egna psykologiska flexibiliteten för att hitta sätt att acceptera och förhålla sig till det som inte går att förändra, samtidigt som vi fortsätter att leva vårt liv. Det kommer finns inslag av olika tekniker för medveten närvaro, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte.

Du kommer att få svara på några frågor vid 1:a och sista tillfälle som del i utvärdering. Mellan tillfällena tillämpar deltagarna olika tekniker i vardagen.

OBS. Gruppen för våren 2022 är nu fullbokad.

Datum: 14 februari, 7 mars, 21 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 25 juli

Tid: Måndagar kl. 17.30-19.30

Plats: Kommunhuset, entreplan

För mer information och anmälan
Skicka e-post till anhorigstod@botkyrka.se. Uppge ACT-grupp våren 2021 och ditt förnamn vid anmälan så kontaktar gruppledaren dig.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: