Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

ACT-kurs för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom eller funktionedsättning (LSS)

Vi ses för att tala om och praktisera ACT som står för Acceptance and Comittment Training. ACT är en vetenskapligt baserad metod som givit goda resultat vid stressproblematik. Metodiken bygger på akunskap i kombination med praktik och vi har ett nytt tema varje gång.

Målgrupp: anhöriga till personer som har insatser via vård- och omsorgsförvaltningen (demenssjukdom eller funktionsnedsättning).

Fokus ligger på att öka den egna psykologiska flexibiliteten för att hitta sätt att acceptera och förhålla sig till det som inte går att förändra, samtidigt som vi fortsätter att leva vårt liv. Det kommer finns inslag av olika tekniker för medveten närvaro, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte.

Viktigt att du kan närvara samtliga tillfällen.

Du kommer att få svara på några frågor vid 1: a och sista tillfälle som del i utvärdering. Mellan tillfällena tillämpar du olika tekniker i vardagen.

Vid ökad smittspridning sker kursen digitalt.

Datum: 16 januari, 6 februari, 27 februari, 27 mars, 17 april, 8 maj, 29 maj

Tid 17.30-19.30

Plats: Kommunhuset, entréplan, Munkhättevägen 45, Tumba

Anmälan; senast 22 december kl. 16.30, anhorigstod@botkyrka.se. Uppge ACT-kurs våren 2023 och ditt förnamn vid anmälan så kontaktar gruppledaren dig.

Plats tilldelas i den ordning anmälningar gjorts.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: