Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

ACT-kurs för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom eller funktionedsättning (LSS)

Vi ses för att tala om och praktisera ACT som står för Acceptance and Comittment Training. ACT är en vetenskapligt baserad metod som givit goda resultat vid stressproblematik. Metodiken bygger på kunskap i kombination med praktik och vi har ett nytt tema varje gång.

Målgrupp: anhöriga till personer som har insatser via vård- och omsorgsförvaltningen (demenssjukdom eller funktionsnedsättning).

Fokus ligger på att öka den egna mentala flexibiliteten för att hitta sätt att acceptera och förhålla sig till det som inte går att förändra, samtidigt som vi fortsätter att leva vårt liv. Det kommer finns inslag av olika tekniker för medveten närvaro, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte. Du kommer att få svara på några frågor vid 1:a och sista tillfälle som del i utvärdering. Mellan tillfällena tillämpar du som deltagare teknikerna i vardagen.

Du behöver kunna delta på samtliga tillfällen. Det kan finns variation i dagarna kursen ges - datum gäller.

Datum: 7 september, 28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november, 20 december, 11 januari, 1 februari.

Tid 17.30-19.30

Plats: Kommunhuset, entréplan, Munkhättevägen 45, Tumba

Anmälan; senast 28 juli kl. 16.30, anhorigstod@botkyrka.se. Skriv förnamn och ACT hösten 2022 i rubrikfältet. Det finns 8 platser. Plats ges i den turordning som anmälningar inkommit. Du får plats kommande termin om du ej får plats denna terminen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: