Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Anhörigdagen 2023

Årets anhörigdag fokuserar på det sociala sammanhangets betydelse och kommer att bestå av föredrag om två av våra kommunala verksamheter. Anhörigsamordnare Johan Nicander välkomnar och inleder med kort information om anhörigstödet i kommunen.

Rusta Hage - från ensamhet till aktivitet och umgänge

Den första föreläsningen hålls av Àsa Johansdottir och Helena Tvelin Sjöberg, som båda arbetar på Kultur- och fritidsförvaltningen. Du kommer att få veta mer om verksamheten Rusta Hage som riktar sig till unga och vuxna medborgare som av någon anledning har svårt att komma i väg till skola eller jobb. Föreläsarna har båda lång erfarenhet av konstnärlig och kreativ verksamhet.

Mötesplatser för seniorer

Den andra föreläsningen hålls av Camilla Lindquist och Nezrina Muric som båda arbetat länge inom vård och omsorgsförvaltningen. Du kommer få veta mer kommunens mötesplatser för seniorer, deras syfte och form både allmänt och mer specifikt.

Anmälan

Datum: 6 oktober

Tid: 15.00-17.00

Format; fysisk (15 platser) och digital (Teams).

Anmälan: anhorigstod@botkyrka.se (uppge namn, telefonnummer samt fys. el digital plats).

Plats: Kommunhuset Munkhättevägen 45, Tumba, plan 2, Lokal Alytus

På grund av renovering av kommunhuset kan det behöva bli en digital anhörigdag i år. Mer information om detta blir aktuellt, skickas ut till dig som anmält sig till fysisk plats.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: