Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anhörigdagen

Årets anhörigdag fokuserar på samsjuklighet och kommer att bestå av en längre föreläsning om beteendemässiga och psykiska symtom vid kognitiv sjukdom/demens.

Föreläsningen riktar sig till anhöriga men såklart även till andra intresserade och kommer att utgå ifrån BPSD -registret som är ett nationellt kvalitetsregister. Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med diagnos kognitiv sjukdom/demens och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen.

Föreläsare är Rozina Yohans, leg. sjuksköterska och diplomerad Silviasjuksköterska (specialist i demenssjukdomar).

Rozina har jobbat som sjuksköterska totalt i 15 år. Har bred erfarenhet och bla arbetat inom primärvård och akutsjukhus förut.

Inom äldrevård har Rozina jobbat med både somatiskt sjuka och demenssjuka personer. Rozina utbildar i BPSD och jobbar som sjuksköterska på Allégården i Tumba.

Det kommer serveras kaffe och smörgås.

Datum: 6 oktober

Tid: 10.00-12.00

Plats: Kommunhuset Munkhättevägen 45,Tumba, plan 2, Lokal Alytus

Anmälan

Anmälan: anhorigstod@botkyrka.se
Begränsat antal platser- 20 platser.
Plats tilldelas i den ordning anmälningar inkommit.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: