Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anhörigträff 3 maj 2023

Vårens anhörigträff kommer att fokusera på det sociala sammanhangets betydelse för vår psykiska hälsa. Du kommer att få veta mer om ofrivillig ensamhet, påverkan på psykisk hälsa och exempel från forskningen gällande förebyggande insatser och former. Efter föreläsning sitter de som vill ned och delar erfarenheter och tankar om ämnet.

Föreläsare är Johan Nicander, anhörigsamordnare (ANSAM) på Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun. Johan är beteendevetare och har även mångårig erfarenhet från psykiatrin.

Det kommer serveras kaffe och smörgås.

Datum: 3 maj

Tid: 17.00-19.00

Plats: kommunhuset, Munkhättevägen 45, Tumba, plan 2, lokal Alytus

Anmälan

Anmälan: anhorigstod@botkyrka.se
Uppge anhörigträff, maj 2023, namn och mobilnummer (om du önskar fysisk plats). Fysiska platser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer.

Alla deltagare får också en digital länk.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: