Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anhörigträff

Höstens träff kommer att fokusera på samsjuklighet, närmare bestämt psykisk ohälsa hos personer med Neuropsykiatrisk diagnos (NPF). Att drabbas av så väl psykisk ohälsa som psykiatriska symtom, är vanligare hos målgruppen än övriga befolkningen.

Föreläsningen kommer att ta upp definitioner och förekomst gällande psykisk ohälsa, olika förekommande symtom och diagnoser, bemötande samt anhörigperspektiv. Efter föreläsning finns en stund för samtal och frågor.

Föreläsare är Johan Nicander, anhörigsamordnare (ANSAM) på Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Johan är beteendevetare och har ett förflutet inom psykiatrin och särskilt barn- och ungdomspsykiatri. Han har arbetat i 18 år inom både klinik- och mottagning med såväl specialist-, liksom allmänpsykiatrisk inriktning. Johan har arbetat som anhörigsamordnare sedan 2016.

Det kommer serveras kaffe och smörgås.

Datum: 24 november

Tid: 17.00-19.00

Plats: kommunhuset, Munkhättevägen 45, Tumba, plan 2, lokal Alytus

Anmälan

Anmälan: anhorigstod@botkyrka.se
Begränsat antal platser- 20 platser.
Plats tilldelas i den ordning anmälningar inkommit.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: