Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grupp för finsktalande anhöriga

Vill du träffa finsktalande anhöriga?

Botkyrka kommun är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär särskilt uppmärksammande av vår finsktalande del av befolkningen. Våren 2022 kommer det att finns möjlighet för finsktalande anhöriga till personer som får insatser från äldreomsorgen eller via LSS att träffas.

Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigsamordnare Johan Nicander ordnar med lokal och du som är intresserad kan mejla eller ringa och meddela ditt namn. Gruppen kommer att vara en självhjälpsgrupp, alltså utan formell ledare. Anhörigsamordnaren kommer att kunna besöka gruppen för att informera om anhörigstöd.

Kontakt: 08 530 610 69 (lämna meddelande) eller johan.nicander@botkyrka.se

Hakuatko tavata toisia suomenkielisiä omaisia?

Botkyrkan kunta on niin kutsuttu suomenkielen hallintoalue, mikä tarkoittaa erityistä huomiota suomea puhuvalle väestölle.

Keväällä 2022 on vanhustenhoitoa tai LSS:n kautta tukea saavien suomenkielisten omaisten mahdollisuus tavata.

Hoito- ja hoitohallinnon perhekoordinaattori Johan Nicander järjestää tilat, sinä joka olet kiinnostunut voit ilmoittautua laittamalla sähköpostia tai soittamalla ja ilmoittamalla nimesi. Ryhmä on niin sanottu itseapuryhmä ilman ryhmänvetäjää. Perhekoordinaattori voi käydä tervittaessa kertomassa perhetuesta ryhmässä.

Ota yhteyttä: soittamalla numeroon 08 530 610 69 (jätä viesti) tai johan.nicander@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan