Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen att träffa andra personer i samma situation som du, för samtal, råd och stöd.

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Corona-viruset.

Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. De träffar som planeras följer riktlinjerna angående antal deltagare och möjlighet att hålla avstånd. Håll dig uppdaterad i Botkyrka kommuns kalendarium eller på denna sida gällande status för framtida evenemang.

Välkommen på gruppträffar

Datum 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni, 25 juli, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december

Tid: onsdagar kl 15-17.

Plats: Kommunhuset, entréplan

Anmälan: Ring till Ingemar Karlsson, 070 400 09 43

OBS! Vid ökad smittspridning blir det istället promenadsamtal utomhus.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Digitalt möte vid behov

Om den fysiska aktiviteten behöver ställas in kommer vi att kunna erbjuda ett digitalt alternativ i form av ett videomöte via Microsoft TEAMS. Om du är intresserad av att delta på ett sådant digitalt alternativ behöver du meddela detta senast dagen före aktuellt datum till anhorigstod@botkyrka.se

Inbjudan till digitalt möte skickas sedan ut via e-post och i detta mail finns då en länk som du kan använda för att ansluta till mötet.

Programmet Teams kan du även ladda ned i din mobiltelefon via din APP-butik eller om du använder dator, via google.se, sök då på Microsoft Teams. Det är ett gratis program.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: