Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Habilitering & Hälsas kursprogram

Det här kursprogrammet riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig. Kurserna arrangeras av Habiliteringens resurscenter, Habiliteringens anhörigcenter och olika habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Programmet

Du kan ta del an programmet på habilitering.se

Om du har frågor om kursprogrammet, kan du prata med den mottagning du har kontakt med.

Kontakta ditt habiliteringscenter vid intresse att delta eller habiliteringscenter Stockholm.

Telefonnummer växel: 08-123 350 00

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa förändrar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Hablitering & Hälsa består av 30 specialistmottagningar i Region Stockholm som ger råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning medför.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: