Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Habilitering & Hälsas kursprogram våren 2022

Det här programmet innehåller kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående.

Programmet

Du kan ta del an programmet på habilitering.se

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa förändrar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Hablitering & Hälsa består av 30 specialistmottagningar i Region Stockholm som ger råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning medför.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: