Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kurs i stresshantering för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom eller funktionsnedsättning

Vi ses för att tala om och praktisera ACT som står för Acceptance and Comittment Training. ACT är en vetenskapligt baserad metod som givit goda resultat vid stressproblematik. Metodiken bygger på akunskap i kombination med praktik och vi har ett nytt tema varje gång.

Målgrupp: anhöriga till personer som har insatser via vård- och omsorgsförvaltningen (demenssjukdom eller funktionsnedsättning).

Fokus ligger på att öka den egna psykologiska flexibiliteten för att hitta sätt att acceptera och förhålla sig till det som inte går att förändra, samtidigt som vi fortsätter att leva vårt liv. Det kommer finns inslag av olika tekniker för medveten närvaro, reflektionsövningar och erfarenhetsutbyte.

Viktigt att du kan närvara samtliga tillfällen.

Du kommer att få svara på några frågor vid 1: a och sista tillfälle som del i utvärdering. Mellan tillfällena tillämpar du olika tekniker i vardagen.

Vid ökad smittspridning sker kursen digitalt.

Datum våren 2024: 22 januari, 12 februari, 18 mars, 1 april, 29 april, 20 maj, 17 juni.

Tid: Måndagar 17.30–19.30

Plats: Alfa Lavalhuset, Hans Stahles väg 7. Anmäl dig i receptionen och sitt ned och vänta.

Anmälan: Senast 8 jan till anhorigstod@botkyrka.se eller 08-530 610 69. Uppge namn, telefonnummer samt ACT, våren 2024.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: