Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskola, skola och vuxenutbildning

Det barn eller den elev som känner förkylningssymptom ska stanna hemma. Personalen på våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning.

Det här gäller för att förhindra smittspridning i våra förskolor och skolor

 • Barn och elever med förkylningssymtom, även lindriga symtom, ska inte komma till förskola och skola.
 • Förskolebarn – om de uppvisar lindriga och tillfälliga symptom och är i övrigt piggt och opåverkat (t.ex. rinnsnuva efter utomhusvistelse), ska inte bedömas som symptom på en infektion och de är välkomna till förskolan.
 • Alla som har sjukdomssymtom, även lindriga, ska gå hem. Se undantag förskolebarn ovan.
 • Om barn eller elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem eller hämtas. Om besvären för förskolebarn visar sig vara bestående över dagen ska barnet hämtas.
 • Den som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola och skola när hen:
  - varit feberfri ett dygn och
  - känner sig frisk, även om hen fortfarande har vissa luftvägssymtom.
 • För att förebygga smitta följer förskolan Skolverkets rekommendationer som innebär att undervisningen ska till största delen ske utomhus. Förskolan har en lång tradition av att arbeta utomhus och i naturen och många förskolor har redan flyttat ut stora delar av sin verksamhet. Undervisning utomhus ger barn möjlighet att få uppleva olika miljöer där såväl lek, fysiska aktiviteter, språkutveckling och problemlösning kan ges ett annat utrymme än inomhus.

På 1177 finns mer information om vad som gäller vid misstänkt och bekräftad covid-19 hos barn och vuxna och hur du kan förebygga smitta

Så här arbetar vi med barn och elever

 • Personalen pratar med barn och elever om viruset och svarar på deras frågor.
 • Personalen möter också barn och elever som känner oro genom att lyssna och svara på deras frågor. Tips om hur du som förälder kan prata med yngre barn om corona finns på BVC-podden från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.
 • Personalen berättar för barn och elever om noggrann hygien: att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hosta och nysa i armvecket och framförallt att stanna hemma om du har symtom.

Förskola och grundskola

Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen noga och förbereder olika scenarier för förskolor och grundskolor, beroende på rekommendationerna från myndigheter och regeringen. Utbildningsförvaltningen har beredskap för att förändra verksamheten utifrån de behov som uppstår, till exempel anpassa schemat eller ställa om till undervisning på distans.

Botkyrka kommun har en förberedd prioritetsordning som innebär att vi, vid behov av stängning, kommer att prioritera verksamheterna för de yngsta barnen, så att vårdnadshavare kan fortsätta sitt förvärvsarbete.

Gymnasieskolan, yrkeshögskolan och kommunal vuxenutbildning

För att minska risken för smitta på skolan och inom kollektivtrafiken görs olika åtgärder, bland annat flextider och viss undervisning på distans. Det gäller Botkyrka kommuns gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI.

Vi lämnar inte ut några uppgifter

Om vi som kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan