Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så kan du bry dig och göra skillnad

Vem vill du vara? Inspireras av Botkyrkabor som gör skillnad för andra eller anmäl dig till våra utbildningar för mentorer och föräldrar.

Om vi alla agerar tillsammans kan vi öka tryggheten. Genom att göra något kan du hjälpa en annan människa eller markera att det en person gör inte är okej, innan personen beter sig ännu värre.

Hur kan du göra?

Om du ser något som inte känns okej eller när någon behöver hjälp. Då kan du agera olika beroende på situationen.

  • Gör det som känns rätt och säkert för dig.
  • Du kan agera innan, under eller efter något har hänt.
  • Du kan välja att själv göra något på plats.
  • Du kan ringa polisen på 112 eller be andra runtomkring att också hjälpa till.

Så kan du engagera dig

Bli mentor i vårt våldsförebyggande arbete!

Gå vårt ledarskapsprogram i Mentors in Violence Prevention, MVP. Det är för dig som går i årskurs nio och vill bli mentor för andra elever (ansökan görs i årskurs 8). Under elva tillfällen under ett år arrangerar vi utbildningar för elever i årskurs sex i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

Vi tror på att ungdomar lyssnar på andra ungdomar och kan sprida budskapet med MVP vidare. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar eleverna och handleder dem. MVP finns på fem skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler. Du ansöker via din skola.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: