Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Spolning av vattenledning i Uttran

Med start under vecka 35 kommer kommunens VA-enhet att utföra spolning av en dagvattenledning från Lavretsvägen ner till Strandvägen i Uttran.