Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Undersökning av grundvattnet i Vårsta

13 oktober 2020

Med början den 14 oktober vecka 42 och till och med vecka 43, kommer kommunens VA-avdelning att starta en undersökning av grundvattnet i Vårsta.

I ett första steg kommer grundvattenrör att borras och därefter kommer provtagning att ske på olika ställen i grundvattenmagasinet, bland annat kring Trollsjön, utmed Hästmossevägen och Storkärrsvägen, i anslutning till Kassmyra grustag och runt Bovallen.

Syftet med provtagningarna är att undersöka möjligheten att använda grundvattnet för dricksvattenframställning i framtiden.

Undersökningen genomförs av konsultbolaget Tyréns AB.


Kontaktpersoner på VA-avdelningen:

Anette Rosdahl, 072 -202 13 10

Eva Hagland, 073-421 86 43