Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Arbeten på Fittja äng under januari

04 januari 2021

I början av januari påbörjade entreprenören JVAB arbeten på Fittja äng där dagvattenparker ska byggas.

JVAB kommer att etablera byggbodar och hägna in arbetsområdet. Det kommer även att utföras markprovtagningar och avverkas träd i området.
Arbetena kan innebära störande ljud samt medföra ökad mängd tung trafik i området.

Se pdf för mer information om provtagningen (karta)PDF

Se pdf för mer information om byggtrafik med mera (karta).PDF

Dessa arbeten är planerade att pågå under januari 2021.
Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Hela projektet att bygga dagvattenparker i Fittja kommer att pågå till och med 2022. Klicka här för att läsa mer projektet.

Frågor besvaras av projektledare Eva Hagland, eva.hagland@botkyrka.se