Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Arbeten på Fittja äng och i Lottalund

30 mars 2021

Under april fortsätter entreprenören JVAB arbeten på Fittja äng och i Lottalund där dagvattenparker ska byggas.

Fittja äng

Under april fortsätter schaktning/grävarbeten inom det inhägnade arbetsområdet på Fittja äng. Schaktningsarbetena är planerade att pågå under hela april. Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området.

Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.


Infart för byggtrafik till och från arbetsområdet sker via Stökhagsvägen.

Karta över arbetsområde Fittja äng samt information om byggtrafik.PDF

Byggstängsel har satts upp mot pulkabacken vid idrottshallen. Infart för byggtrafik ersätts med provisorisk gångväg. Lekplatsen vid Stökhagsvägen kommer att stängas av tillfälligt men kommer att öppnas igen senare i vår.

 

Lottalund

I mars påbörjades schaktning/grävarbeten inom det inhängnade arbetsområdet i Lottalund (öster om E4:an). Arbetet kommer att pågå under hela våren och sommaren. Infart för byggtrafik sker via Postängsvägen på en provisorisk byggväg.

Karta för arbetsområde Lottalund samt information om byggtrafik.PDF

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området. Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Hela projektet att bygga dagvattenparker i Fittja kommer att pågå till och med 2022. Läs mer om dagvattenparker.

Frågor besvaras av projektledare Eva Hagland, eva.hagland@botkyrka.se