Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Avstängning av grusvägen vid Norsborgs vattenverk

24 maj 2021

Stockholm Vatten och Avfall och Norsborgs vattenverk stänger av vägen vid Norsborgsgård, mellan Nedre Norsborg och Kärsbyvägen, under perioden 1 juni – 1 oktober 2021.

Avstängning sker årligen under samma period i syfte att minska buskörningen i området och med anledning av att vattenverket är ett skyddsobjekt.