Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Vattenfall säkrar sina kraftledningar från träd

20 augusti 2021

Vattenfall planerar för och genomför trädsäkring av sina större kraftledningar.

Karta som anger var Vattenfall trädsäkrar ledningar.

Här planerar Vattenfall trädsäkring. Grön markering är på kommunens mark, gul markering är i kommunen men inte på kommunens mark.

Vattenfall har rätt till ledningsgatorna. Kommen har bett Vattenfall och deras entreprenörer att visa hänsyn vid korsande stigar, leder och nära bostadsområden samt i närheten av friluftsområden. Träd ska undvikas att läggas parallelt med ledningsgatorna så att ”barrikader” inte bildas.

Arbetet kommer pågå till sista oktober.