Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Arbeten på Tomtbergavägen

03 september 2021

Broarbeten pågår i anslutning till två gång- och cykelvägar som går under Tomtbergavägen. Arbetet kommer att pågå under hösten.