Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Ledningsröjning i Grödinge

03 september 2021

Just nu pågår ledningsröjningar i Vattenfalls regi.

All högväxande vegetation i skogsgatan där ledningen går kan komma att avverkas.

Även farliga kantträd utanför ledningsgatan kan komma att avverkas.

Röjningsresterna kommer att ligga kvar i skogen.

Kartbild över Grödinge med ledningssträckningen utmärkt.

De gula partierna visar sträckning över kommunens mark.