Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Lerig äventyrsstig i Lida naturreservat

08 oktober 2021

Äventyrsstigen söder om sjön Getaren i Lida naturreservat är just nu väldigt lerig och svårgången.

Körspår efter en skogsavverkning på privat mark har på grund av markförhållanden och väder i kombination med tunga fordon gjort stora spår samt vatten- och lersamligar på den del av stigen som går på skogsvägen. En annan promenad än äventyrsstigen rekommenderas i nuläget.

Allt virke är inte utkört än, så problemen kommer att kvarstå åtminstone under hösten. Skogsavverkningen ligger utanför reservatets gränser.

Karta äventyrsstigen Lida naturreservat

Informationen avser gulmarkerad streckning.