Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Begränsad framkomlighet på Krögarvägen i Fittja

04 november 2021

Gång- och cykelbron över Krögarvägen och tunnelbanespåret i Fittja centrum renoveras. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på Krögarvägen under bron.

Måndagen den 8 november startar renoveringen av gång- och cykelbron över Krögarvägen och tunnelbanan i Fittja centrum.

Under vintern kommer ett körfält på Krögarvägen att stängas av förbi arbetsplatsen och trafikljus kommer att finnas på plats under avstängningstiden.

I den senare delen av arbetsperioden kommer passagen över bron att stängas då bron ska få ett nytt tätskikt och ny beläggning. Hela arbetet planeras vara klart till sommaren 2022.