Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Arbeten på Fittja äng och i Lottalund

10 mars 2022

Under våren fortsätter Botkyrka kommun, genom entreprenören JVAB, arbeten med att bygga dagvattenparker i Fittja.

Det pågår upprustning av gång- och cykelvägen utmed Albysjön på Fittja äng, vilket innebär att gående och cyklister tillfälligt leds runt Fittjabadet via Värdshusvägen med skyltar.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området.

Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Detaljerad information om hur arbetet påverkar tillgängligheten i området med mera.