Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Trygghetsröjning på gång-, cykel- och mopedvägar

08 april 2022

Under april och maj utför kommunen sikt- och trygghetsröjning på belysta gång-, cykel- och mopedvägar som angränsar till skog.

Man kommer främst att röja sly. I samband med arbetet kommer det att ligga högar med ris och kvistar i anslutning till gång-, cykel- och mopedvägarna. Högarna kommer att tas om hand.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av maj.