Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Begränsad framkomlighet på K P Arnoldssons väg

13 april 2022

K P Arnoldssons väg ska breddas till två körfält plus gång- och cykelbana. Arbetet innebär att ett körfält kommer att vara avstängt och framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden april till årsskiftet 2022/2023.

Vägen kommer inte att stängas av helt för biltrafik.

Arbetet påbörjas 21 april 2022.

Kartbild K P Arnoldssons väg

Den röda markeringen visar den aktuella sträckan.