Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Begränsad framkomlighet på K P Arnoldssons väg

13 april 2022

K P Arnoldssons väg ska breddas. Arbetet innebär att ett körfält kommer att vara avstängt och framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden april till november 2022.

Arbetet påbörjas 21 april 2022.

Kartbild K P Arnoldssons väg

Den röda markeringen visar den aktuella sträckan.