Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Begränsad framkomlighet på K P Arnoldssons väg

13 april 2022

K P Arnoldssons väg ska breddas till två körfält plus gång- och cykelbana. Arbetet innebär att ett körfält kommer att vara avstängt och framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden april 2022 fram till våren 2023.

Vägen kommer inte att stängas av helt för biltrafik.

Arbetet påbörjas 21 april 2022.

Kartbild K P Arnoldssons väg

Den röda markeringen visar den aktuella sträckan.