Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

STÖRNINGSINFORMATION

Begränsad framkomlighet på K P Arnoldssons väg

13 april 2022

K P Arnoldssons väg ska breddas till två körfält plus gång- och cykelbana. Arbetet innebär att ett körfält kommer att vara avstängt och framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden april 2022 fram till våren 2023.

Vägen kommer inte att stängas av helt för biltrafik.

Kartbild K P Arnoldssons väg

Den röda markeringen visar den aktuella sträckan.