Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Markarbete vid Vandrarvägen

08 juni 2022

Nu utförs markarbeten vid Vandrarvägen i Riksten. Arbetet kan medföra vissa störningar i framkomligheten för trafiken. Det är dock inte aktuellt med några avstängningar. Arbetet planeras vara färdigt i december 2022.