Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Anpassning av busshållplatser på Bremoravägen och Vårstavägen

28 juni 2022

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser pågår och kan innebära vissa störningar i framkomligheten. Vägarna stängs dock inte av.

Busshållplatserna som berörs ligger på Bremoravägen mellan Grönfinkvägen och Bergfinkvägen. Busshållplatsen som berörs på Vårstavägen ligger på vändplanen mellan Bremoravägen och Rödhakevägen.

Arbetet planeras vara färdigt under vecka 39.