Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Renovering av Blå bron i Fittja

15 augusti 2022

Under vecka 33 påbörjas renoveringen av Blå bron i Fittja, gång- och cykelbron över Botkyrkaleden. Arbetet utförs i två etapper.

I den första etappen stängs halva sidan av huvudbron av så att gång- och cykelbanan blir hälften så bred mot i vanliga fall. Brodelen som leder ner mot moskén stängs av helt. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas att ta sig till Moskén via Hornbach/bensinstationen under avstängningen.

I andra etappen görs arbete på andra halvan av bron. Det kommer att vara möjligt att använda huvudbron under hela arbetsperioden. Arbetet planeras vara klart till årsskiftet 2022/2023.