Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Renovering av gång- och cykeltunnlar i Tumba och Vårsta

15 augusti 2022

Under vecka 34 påbörjas renovering av gång- och cykeltunnlarna vid Skäcklingevägen under Skäcklinge gårdsväg samt under Bremoravägen söder om Vårstavägen.

Renoveringarna utförs i två etapper. Under hela arbetsperioden kommer det att vara möjligt att använda tunnlarna men gång- och cykelbanan kommer att vara smalare än vanligt. Arbetet planeras vara klart till årsskiftet 2022/2023.