Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Del av Tumbavägen stängs av

18 oktober 2022

Under vecka 44-48 november hålls del av Tumbavägen stängd för biltrafiki båda riktningarna. Det gäller tunneln under järnvägen i Tumba. 

Uppdatering om avstängning för gång- och cykeltrafik, 4 november.

På grund av oförutsedda markförhållanden kan tunneln inte öppnas för gång- och cykeltrafik v. 45 som planerat. Marken undersöks nu vidare och man kommer att göra en ny bedömning av när tunneln kan öppnas för gång- och cykeltrafiken igen.

Kartbild som visar avstängningssträckan och alternativa vägar.

Anledningen till avstängningen är VA-arbeten i samband med utbyggnaden av det nya bostadsområdet Tumba skog. Sträckan är även stängd för gång- och cykeltrafik.

Under avstängningsperioden hänvisas biltrafik till Hågelbyleden. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gångbroarna i anslutning till och strax väster om pendeltågsstationen vid Tumba centrum.