Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

STÖRNINGSINFORMATION

Begränsad framkomlighet på Tumbavägen

26 januari 2023

Kommunen fortsätter med ledningsarbeten längs med Tumbavägen vilket begränsar framkomligheten. Cirkulationsplatsen Tumbavägen/Munkhättevägen är reglerad med trafikljus för att minimera trafikstörningar i cirkulationsplatsen.

Kartbild över cirkulationsplatsen i korsningen Tumbavägen och Munkhättevägen. I bilden är tre trafikljus utritade.

Trafikljus reglerar trafikflödet i cirkulationsplatsen för att minska trafikstörningarna.