Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

STÖRNINGSINFORMATION

Försenade vatten- och avloppsfakturor

17 mars 2023

Vatten- och avloppsfakturorna för januari, februari och mars är tyvärr försenade och har inte skickats ut ännu.

Det är ett problem vid byte av vårt ekonomisystem som är orsaken till det. Vår förhoppning är att de kommer att skickas ut inom kort.

När fakturorna väl skickas ut kan det vara kort tid till förfallodag och det beror på att vi inte kan ändra förfallodagen. Betala din faktura så fort du kan efter att du har fått den. Vi kommer inte att debitera dröjsmålsränta på de fakturor som avser perioden januari-mars och som har förfallodag 31 mars, men de måste senast vara betalda under april månad för att undvika dröjsmålsränta.

Referensnummer är samma sak som OCR-nummer på de nya fakturorna och numret hittar ni längst ner till vänster på fakturatalongen.