Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Renovering av tunnlar under Borgvägen

24 mars 2023

Under vecka 14 påbörjas renovering av gång- och cykeltunnlar under Borgvägen i Hallunda.

Arbetet kommer att ha viss påverkan på trafiken men det kommer att vara möjligt att köra på Borgvägen under hela arbetsperioden.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni 2023.