Stäng meddelande

Näin toimii vanhustenhuolto

Turvallisuus ja luotettavuus on tärkeää vanhustenhuollossa. Kuten myös sinun mahdollisuutesi ilmaista mielipiteesi saamastasi tuesta, sekä vaikuttaa sen sisältöön.

Arvoperusta ja arvokkuustakuut

Botkyrkan vanhustenhuoltoa ohjaa sosiaalihallituksen määrittelemä, koko Ruotsia koskeva, arvoperusta. Arvoperustan lähtökohtana on, että me suojelemme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi vaikuttaa asioihisi ja päättää niistä itse. Meille on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi, ja että pystymme antamaan sinulle tarvitsemasi tuen, jotta voit elää arvokasta, mielekästä ja itsenäistä elämää. Vuoden 2014 alusta lähtien Botkyrkan kunnan vanhustenhuollossa ovat myöskin voimassa arvokkuustakuut. Lue lisää arvokkuustakuista täältä.

Henkilökohtainen yhteyshenkilö

Kun saat apua kotipalvelulta, päivätoiminnasta tai muutat hoiva-asuntoon, sinulle nimetään aina henkilökohtainen yhteyshenkilö henkilökunnan joukosta. Hän on erityisesti vastuussa sinusta ja pitää huolen siitä, että saat tarvitsemasi tuen.

Sinun palvelusuunnitelmasi

Yhteyshenkilösi kysyy sinulta miten ja milloin haluat ottaa vastaan sen avun, joka sinulle on myönnetty. Sovitut asiat kirjataan niin kutsuttuun toteuttamissuunnitelmaan (genomförandeplan). Tämän suunnitelman avulla henkilökunta tietää, mitkä asiat ovat juuri sinulle tärkeitä. Suunnitelma ohjaa henkilökunnan työtapaa ja työaikojen laatimista. Päämääränä on, että sinun toivomuksesi ja tarpeesi huomioidaan, ja että saat avun sellaiselta henkilökunnalta, joka tuntee sinut ja tarpeesi hyvin.

Hoivaa suomeksi tai muilla kielillä

Pyrimme mahdollisimman pitkälle, henkilökuntatilanteesta riippuen, antamaan avun halutessasi äidinkielelläsi. Koska Botkyrkan kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen, on suomea puhuvilla erityisiä oikeuksia. Sinulla on oikeus käyttää suomen kieltä ollessasi suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä kuntaan. Sinulla on myös oikeus vaatia, ja saada, vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

Hoito- ja hoivahenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että emme kerro mitään sinusta sivullisille ilman sinun lupaasi. Kaikkea dokumentointia ja potilaskertomuksia, jotka sinusta kirjoitetaan, säilytetään turvatuissa IT-järjestelmissä ja palovarmoissa kaapeissa. Avaimia kotipalvelu säilyttää turvallisissa elektronisissa avainkaapeissa.

Raportoimme ja korjaamme epäkohdat

Kaikki vanhustenhuollon parissa työskentelevät ovat velvollisia raportoimaan näkemistään tai epäilemistään epäkohdista, esimerkiksi siitä, jos joku saa vääränlaista hoivaa tai hoitoa. Tätä velvollisuutta säätelevät lait Lex Sarah ja Lex Maria. Niiden tarkoituksena on, että hoivan ja hoidon puutteet huomataan, ja että siitä, etteivät epäkohdat ja puutteet toistu, pidetään huolta.

Henkilökunnan pätevyys

Hoito- ja hoivalautakunta (vård- och omsorgsnämnden) noudattaa vuodesta 2011 lähtien erityistä pätevyysturvastrategiaa (kompetensförsörjningsstrategi) varmistaakseen että kaikilla hoito- ja hoivatyössä olevilla on tarvittava pätevyys. Päämäärä on, että henkilökunnalla olisi lukiotasoinen hoitoalan koulutus ja että ne, joilla on siihen tarve, voivat parantaa ruotsin kielen taitoaan. Meillä on myös henkilökuntaa, jolla on erityispätevyys terveyden- ja sairaanhoidossa, ravintotietoudessa, kuntoutuksessa ja dementiasairaudessa.

Sinun mielipiteesi ovat tärkeitä

Mielipiteesi ovat tärkeitä vanhustenhuollolle. Ne auttavat meitä parantamaan toimintaamme. Voit kertoa mielipiteesi suoraan vanhustenhuollon henkilökunnalle ja johtajille. Voit myös ilmoittaa mielipiteesi täällä osoitteessa botkyrka.se, kirjoittaa tavallisen kirjeen tai käyttää maksutta postitettavaa mielipidekorttia, joita on toimipaikoissamme ja kansalaiskonttoreissamme.

Lähetä mielipiteesi osoitteeseen:
Botkyrka kommun
Medborgarcenter
SVARSPOST 20144050
147 20 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018