Stäng meddelande

Näin toimii vanhustenhuolto

Turvallisuus ja luotettavuus on tärkeää vanhustenhuollossa. Kuten myös sinun mahdollisuutesi ilmaista mielipiteesi saamastasi tuesta, sekä vaikuttaa sen sisältöön.

Turvallista ja luotettavaa

Botkyrkan ikäihmistenhoultoa ohjaa sosiaalihallituksen määrittelemä, koko Ruotsia koskeva, arvopohja. Varjelemme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi vaikuttaa asioihisi ja päättää niistä itse. Meille on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi ja että pystymme antamaan sinulle tarvitsemasi tuen, jotta voit elää arvokasta, mielekästä ja itsenäistä elämää.

Henkilökohtainen yhteyshenkilö

Kun saat apua kotipalvelulta, päivätoiminnasta tai muutat hoito- ja hoiva-asuntoon, sinulle nimetään aina henkilökohtainen yhteyshenkilö henkilökunnan
joukosta. Hän on erityisesti vastuussa sinusta ja pitää huolen siitä, että saat tarvitsemasi tuen.

Hoivasuunnitelmasi

Yhteyshenkilösi kysyy sinulta, miten ja milloin haluat ottaa vastaan sen avun, joka sinulle on myönnetty. Sovitut asiat kirjataan niin sanottuun toteutussuunnitelmaan (genomförandeplan). Tämän suunnitelman avulla voit vaikuttaa tukesi antamistapaan ja kuvailla sinulle tärkeät asiat.
Suunnitelma ohjaa henkilökunnan työtapaa ja työaikojen laatimista. Päämääränä on, että sinun toivomuksesi ja tarpeesi huomioidaan ja että saat avun sellaiselta henkilökunnalta, joka tuntee sinut ja tarpeesi hyvin.

Hoivaa suomeksi tai muilla kielillä

Pyrimme mahdollisimman pitkälle, henkilökuntatilanteesta riippuen, antamaan apua sinulle halutessasi äidinkielelläsi. Suomea puhuvana sinulla on oikeus saada ikäihmishuoltosi joko kokonaan tai osittain suomen kielellä, koska Botkyrkan kunta kuuluu suomen kielen
hallintoalueeseen.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus

Hoito- ja hoivahenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että emme kerro mitään sinusta sivullisille ilman sinun lupaasi. Kaikkea sinusta kirjoitettua
dokumentointia ja potilaskertomuksia säilytetään
turvallisissa IT-järjestelmissä. Kotipalvelun saamia avaimia säilytetään turvallisissa elektronisissa
avainkaapeissa.

Raportoimme ja korjaamme epäkohdat

Kaikki me ikäihmistenhuollon parissa työskentelevät olemme velvollisia raportoimaan näkemämme viat tai jos esiintyy riski jonkun huonosta kohtelusta. Tätä
velvollisuutta on säädetty laeissa Lex Sarah ja Lex
Maria, ja niiden tarkoituksena on havaita puutteita
hoidossa sekä hoivassa sekä huolehtia siitä, etteivät
ne toistu.

Henkilökunnan pätevyys

Hoito- ja hoivalautakunta (vård- och omsorgs­nämnden) on vuodesta 2011 lähtien noudattanut erityistä pätevyysturvastrategiaa (kompetensförsörjnings­strategi) varmistaakseen, että kaikilla hoito- ja hoivatyössä olevilla on tarvittava pätevyys. Päämääränä on, että henkilökunnalla olisi lukiotasoinen hoitoalan koulutus ja että ne, joilla on tarvetta, voivat parantaa ruotsin
kielen taitoaan. Meillä on myös henkilökuntaa, jolla on terveyden-ja sairaanhoidon, ravintotietouden, kuntoutuksen ja dementiasairauksien erityispätevyys.

Sinun mielipiteesi ovat tärkeitä

Mielipiteesi ovat tärkeitä ikäihmishuollolle. Ne auttavat meitä parantamaan toimintaamme. Voit kertoa mielipiteesi suoraan ikäihmishuollon henkilökunnalle ja johtajille. Voit myös kirjoittaa meille tavallisia kirjeitä, kertoa mielipiteesi osoitteessa www.botkyrka.se tai käyttää maksutta postitettavaa mielipidekorttia, joita saa henkilökunnaltamme.

Lähetä mielipiteesi osoitteeseen:
Botkyrka kommun
Medborgarcenter
SVARSPOST 20144050
147 20 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2019