Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Promenera och vandra

För dig som vill vidga dina vyer.

Mälarpromenaden.

Populär promenad runt sjön Aspen

En vandring rund sjön Aspen bjuder på variationsrik och spännande natur, intressanta kulturmiljöer och fornlämningar. Stigen är drygt sju kilometer lång och utmed hela sträckan finns gula markeringar. Två svårighetsgrader:

Lätt: Utformad för personer med begränsad rörlighet, med en bred spång som leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lindhov.

Medelsvår: Vanliga stigar. Där det är särskilt sankt finns det spänger och på två ställen finns bryggor längs med stranden. Promenaden rustades upp under 2020. Handikapparkering finns vid Lindhov.

Adress: Tumba

Promenad med både bad- och matställen – Mälarpromenaden

Mälarpromenaden är 4,4 km och sträcker sig mellan Ekeröfärjan i öster och Norsborgsparken i väster. Promenaden slingrar sig fram nära strandkanten och den som vill bada hittar flera bra platser längs vägen, bland annat välbesökta Slagstabadet (se sida 6 i Botkyrkas tryckta sommarguide!). I området finns en bronsåldersboplats, artrika skogar, och resterna av ett luftvärnsbatteri. På vägen passerar du Slagsta Sjökrog där du kan äta och dricka.

Adress: Hallunda-Norsborg

Storslagen tystnad och rik kulturbygd på Grödningeleden

Grödingeleden, en del av Sörmlandsleden, går från Lida Friluftsgård söderut genom Grödinge och Näslandet, fram till färjeläget vid Skanssundet mot Mörkö. Leden är 32 kilometer och går genom en kulturbygd rik på fornminnen, undangömda torpruiner, fornborgar och höjder med milsvida utsikter. Den går bland annat längs Stora Träskets södra strand och passerar genom en gammal barrskog där döda, omkullfallna granar ger karaktär åt området. Passa gärna på att titta in i Grödinges medeltida kyrka.

Adress: Grödinge

Variationsrik natur längs fin gångväg på Stendalspromenaden

Stendalspromenaden bjuder på spännande natur och intressanta kulturmiljöer. Den är drygt fyra kilometer och sträcker sig mellan Stendalsbadet i Tullinge och Hågelbyleden i Alby. En bred gångväg som bitvis är kuperad men ändå lätt att gå. Längs promenaden finns fina utsiktsplatser. Parkering finns vid Stendalsbadet.

Adress: Tullinge, Alby

Sjöslingan i Vinterskogens naturreservat

Här finner du en vandringsled som är 3,2 km lång och är markerad med röda prickar på träd. Vandringen går genom gammal vacker skog längs sjöarna Brosjön, Mellansjön och rundar av precis vid Övrasjön. Terrängen är bitvis kuperad och fuktigare partier finns. Spänger finns så man lättare tar sig runt torrskodd över de blötaste partierna. Leden passerar förbi grillhuset. Från den handsnickrade bänken på utsikshöjden ovan Mellansjön kan du, med lite tur, få syn på jagande storskrak eller den mäktiga havsörnen.

Adress: Tumba, Vårsta

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan