Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Populär promenad runt sjön

ASPEN RUNT

En vandring runt sjön Aspen bjuder på variationsrik och spännande natur, intressanta kulturmiljöer och fornlämningar. Stigen är drygt sju kilometer lång och utmed hela sträckan finns gula markeringar.

Två svårighetsgrader:

Lätt: Utformad för personer med begränsad rörlighet, med en bred spång som leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lindhov.

Medelsvår: Vanliga stigar. Där det är särskilt sankt finns det spänger och på två ställen finns bryggor längs med stranden. Promenaden rustades upp under 2020. Handikapparkering finns vid Lindhov.

Adress: Tumba

Info: Naturkartan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: