Öppna mobilmenyn

Skärpta råd för coronaviruset till föreningar

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd i Stockholms län. Dessa gäller fram till 19 november.

Föreningslivet i Botkyrka har tagit ansvarsfulla beslut och ställt upp på ett fantastiskt sätt under pandemin. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar, ledare och medlemmar. Nu går vi in i ett skarpare läge eftersom smittspridningen ökar i vår region.

Med hänvisning till de skärpta råden vill kultur- och fritidsförvaltningen informera att:

Botkyrkas badhus och Rackethall stängs tillsvidare för allmänheten

Undantag för förenings- och skolverksamhet för barn födda innan 2005 då de inte omfattas av råden. Bastuar är stängda på anläggningarna.

Kommunala idrottsanläggningar håller öppet tillsvidare

Dock stänger allmänhetens åkning i ishallarna. Anläggningarna har förhöjda städnivåer vilket bland annat innebär att påfyllning av handsprit och tvål görs på toaletter och omklädningsrum inför anläggningarnas öppnade varje dag, samt desinficering av handtag och dörrar in till omklädningsrum samt entréer.

Föreningens ansvar att råden följs

Det är verksamhetsutövarens (föreningens) ansvar att göra en riskbedömning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Avbokning av hyra av kommunens lokaler

Om förening beslutar att ställa in verksamhet i kommunens lokaler behöver anläggning avbokas, vilket går att göra utan tilläggsavgift oavsett hur kort varsel det är, i kommunens bokningsverktyg IBGO. Frågor besvaras av lokalbokningen@botkyrka.se

Kom ombytt till aktivitet och byt om hemma efteråt

Såväl Folkhälsomyndigheten som idrottsförbunden uppmanar till att om möjligt byta om hemma före och efter träning och match och det är en information vi upplever att de allra flesta följer. För vissa utrustningskrävande idrotter är omklädningsrum nödvändiga för verksamheten och då kan de användas.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020

Mer om coronaviruset och kommunens verksamheter

Läs mer vilka verksamheter som påverkas av coronaviruset.

Coronaviruset och kommunens verksamheter

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020