Öppna mobilmenyn

För ett Botkyrka i rörelse

Ingress

  • Idrottsprogram

    Botkyras idrottsprogram ska stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet.

  • Idrottsstipendium

    Stipendiet på 30 000 kronor går till personer eller föreningar vars insatser haft, eller bedöms få, betydelse för Botkyrka kommun.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen