Öppna mobilmenyn

För ett Botkyrka i rörelse

  • Idrottsprogram

    Botkyras idrottsprogram ska stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet.

  • Idrottsstipendium

    Stipendiet på 30 000 kronor går till personer eller föreningar vars insatser haft, eller bedöms få, betydelse för Botkyrka kommun.