Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka cricketcenter

Under 2022-2023 återuppbyggs en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

Nybyggt hus i trä

Projektet genomförs i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Projektet innefattar markanläggning vilket innebär att den "perfekta" gräsytan beräknas nå sin kulmen efter ytterligare ett antal år.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Projektets omfattning

 • Servicebyggnad med kafeteria, kansli, förråd och två omklädningsrum med dusch och wc.
 • Tävlingssekretariat.
 • Läktare för cirka 200 åskådare.
 • Under 2022-2023 återuppbygger Botkyrka kommun en regional cricketanläggning på Kärsbyfältet i Norsborg. Projektet genomförs i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Projektet innefattar markanläggning vilket innebär att den "perfekta" gräsytan beräknas nå sin kulmen efter ytterligare ett antal år.
 • Två cricketplaner
 • Arenabelysning
 • Markarbeten för planjusteringar
 • Sprinklersystem
 • Inhägnad av cricketområde
 • Skyltning

Status​

 • Husbyggnation, återuppbyggnad påbörjas 2022 och slutförs under 2023

Tidplan​

Invigningen framflyttad till försommaren 2023​

Om cricket i Botkyrka

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen. Den enkla anläggning som finns i dag vid Brunna IP räcker inte till att möta behovet lokalt och regionalt. Cricket är en stor idrott bland många nyanlända och fungerar som ett verktyg för integration i samhället. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.

cricketspelare

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Mer information om anläggningen

Kärsby IP

Alby cricket-och kultur förening

Botkyrka cricket club

Kontakt

Projektledare

Kenneth Aspemo

kenneth.aspemo@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: