Öppna mobilmenyn

Botkyrka cricketcenter

Under 2019-2021 anläggs en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

Nybyggt hus i trä

Projektet genomförs i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Projektet innefattar markanläggning vilket innebär att den "perfekta" gräsytan beräknas nå sin kulmen efter ytterligare ett antal år.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Projektets omfattning

 • Servicebyggnad med kafeteria, kansli, förråd och två omklädningsrum med dusch och wc.
 • Tävlingssekretariat.
 • Läktare för ca 200 åskådare.
 • Under 2019-2021 anlägger Botkyrka kommun en regional cricketanläggning på Kärsbyfältet i Norsborg. Projektet genomförs i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Projektet innefattar markanläggning vilket innebär att den "perfekta" gräsytan beräknas nå sin kulmen efter ytterligare ett antal år.2 st cricketplaner.
 • Arenabelysning.
 • Markarbeten för planjusteringar.
 • Sprinklersystem.
 • Inhägnad av cricketområde.
 • Skyltning.​

Status​

 • Cricketplanerna tagna i bruk sedan augusti 2020.​
 • Husbyggnation, återuppbyggnad påbörjas och slutförs under 2021​
 • Försäkringsärende pågående hanteras av tff. Självrisk ca 5 mkr​

Tidsplan​

Invigningen framflyttad till hösten 2021​

Om Cricket i Botkyrka

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen. Den enkla anläggning som finns idag vid Brunna IP räcker inte till att möta behovet lokalt och regionalt. Cricket är en stor idrott bland många nyanlända och fungerar som ett verktyg för integration i samhället. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.

cricketspelare

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: