Öppna mobilmenyn

Skrävsta ridanläggning

Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2020.

Renoveringen innefattar

 • Dränering av mark vid byggnader
 • Dränering av mark kring hagar
 • Byte av belysningsarmaturer och belysningar i byggnader
 • Målning av nya- och gamla ridhuset samt stallet
 • Renovering av kök i nya ridhuset
 • Byte av alla ytterdörrar samt alla boxar i stallet
 • Byte av fönster och fönsterkarmar i byggnader
 • Renovering av takavvattning på byggnader
 • Omläggning av tak på byggnader
 • Höjning av tak på en byggnad
 • Renovering av staket
 • Mögelsanering av ridhus
 • Nytt inpasseringssystem installerat
 • Ny puts på Smedjans- och sjukstallets fasader
 • Nytt kök i lilla huset samt ny uteplats och ny puts på fasad
 • Nya stenkistor för bättre dränering.

Status: Pågående arbeten är omdränering av nya ridhusets fasad, justering av parkeringsyta fuktutredning i nya ridhuset för saneringsarbeten, avslutas 2021.

Projektet leds av Teknik- och fastighetsförvaltningen.


Skrävsta ridanläggning

Senast uppdaterad:

Mer information

Projektet leds av Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Läs mer om renoveringsarbetet

Senast uppdaterad: