Öppna mobilmenyn

Vi renoverar och bygger nytt

Här kan du följa våra planerade och pågående projekt.

 • Botkyrka cricketcenter

  Under 2019-2020 anläggs en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

 • Fittja äng

  Projektet innefattar utvecking av det befintliga utegymmet samt att rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten.

 • Kärsby sporthall

  Projektet är påbörjat och beräknas stå fördigt under hösten 2020.

 • Skrävsta ridanläggning

  Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2020.

 • Slagsta strandbad

  Ligger i Norsborg. Här finns sporthall, fotbollsplan, cricketarena och utomhusgym.