Öppna mobilmenyn

Botkyrka cricketcenter

Under 2019-2020 anläggs en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

Under 2019-2020 anlägger Botkyrka kommun en regional cricketanläggning på Kärsbyfältet i Norsborg. Projektet genomförs i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden.
Projektets omfattning:

  • Servicebyggnad med kafeteria, kansli, förråd och två omklädningsrum med dusch och wc.
  • Tävlingssekretariat.
  • Läktare för ca 200 åskådare.
  • 2 st cricketplaner.
  • Arenabelysning.
  • Markarbeten för planjusteringar.
  • Sprinklersystem.
  • Inhägnad av cricketområde.
  • Skyltning.
Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen. Den enkla anläggning som finns idag vid Brunna IP räcker inte till att möta behovet lokalt och regionalt. Cricket är en stor idrott bland många nyanlända och fungerar som ett verktyg för integration i samhället. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.

Planerna har tagits i bruk under sommaren 2019. Husbyggnation och läktare kommer att uppföras under hösten vintern 2019/2020 för att stå klar till sommarsäsongen 2020. Projektet innefattar markanläggning vilket innebär att den "perfekta" gräsytan beräknas nå sin kulmen efter ytterligare ett antal år.

Skiss på ny byggnad vid Botkyrka cricketcenter

Skiss på ny byggnad.

Senast uppdaterad:

Mer information om anläggningen

Kärsby IP

Senast uppdaterad: