Öppna mobilmenyn

Fittja äng

Planer på ett nytt strandbad är en del i ett större projekt för hela Fittja Äng. Under sommaren 2019 tog kommunen vattenprover för att säkerställa möjligheten till strandbadsbygget. Utredning av vattenkvalité pågår. Utegymmet invigdes hösten 2019.

Projektet innefattar utvecking av det befintliga utegymmet samt att rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten. Det tidigare utegymmet har avvecklas. Ett nytt modernt utegym i syfte att locka fler vuxna till den delen av Fittja äng och därmed öka tryggheten invigdes hösten 2019.

De vattenprover som togs sommaren 2019 är under utredning och en rapport kommer att redovisas under våren 2020. Projektet är starkt kopplat till det större dagvattenprojektet som för närvarande utreds separat.

Upprustning av strandbadet innehåller

  • anskaffande av nya bryggkonstruktioner som underlättar för simundervisning och utgör avgränsning för barnbassäng
  • tillgänglighetsanpassning med en rullstolramp i betong
  • sandplage utökas och bottenförhållanden förbättras
  • nybyggnation av wc för allmänheten.
Kultur och fritidsnämndens upprustning av strandbad och idrott kompletterar de pågående projekten med Fittja dagvattendammar och parkupprustning.

Senast uppdaterad:

Mer om området

Fittja IP

Följ oss på Instagram

#idrottibotkyrka

Senast uppdaterad: