Öppna mobilmenyn

Kärsby sporthall

Projektet är påbörjat och beräknas stå fördigt under hösten 2020.

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns idag. Dessa behov i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, mindre utfällbara läktarsektioner, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och kampsport. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria. Enligt framtaget underlag innebär detta

  • översyn av värme och ventilationssystem
  • renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
  • anpassning av lokalerna för slagsporter inomhus
  • inbjudande och trygg utemiljö och entré
  • modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
  • renovering och tillbyggnad av kafeteria.
Kärsby sporthall interiör

Hallen som byggdes tidigt 1970-tal är i stort behov av upprustning och modernisering. Nyttjandegraden är hög och det finns ett behov av sporthall ur ett förenings- och medborgarperspektiv. Den fungerar idag inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller föreningslivets verksamhet.

En moderniserad sporthall med tilltalande lokaler fungerar som ett verktyg för möten mellan såväl föreningar som individer och bidrar till ökad folkhälsa. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg och skapa en trygg mötesplats. Cricketsporten saknar anpassad inomhuslokal, vilket inneär att deras verksamhet minskar kraftigt under den kallare delen av året.

Kärsby sporthall från utsidan.

Senast uppdaterad:

Mer information om anläggningen

Kärsby IP

Följ projektet på Instagram

#idrottibotkyrka

Senast uppdaterad: