Öppna mobilmenyn

Skrävsta ridanläggning

Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2020.

Renoveringen innefattar

 • dränering av mark kring hagar
 • dränering av mark vid byggnader
 • byte av belysningsarmaturer och belysningar i byggnader
 • målning av fasader
 • byte av fönster och fönsterkarmar i byggnader
 • renovering av takavvattning på byggnader
 • omläggning av tak på byggnader
 • höjning av tak på en byggnad
 • tivning av ett äldre hus samt uppförande av ett nytt
 • renovering av staket
 • asfaltering av vägar.

Projektet leds av Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Skrävsta ridanläggning

Senast uppdaterad:

Mer information

Projektet leds av Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Läs mer om renoveringsarbetet

Senast uppdaterad: